GB FR NL
header image

Nieuws

Beleidsverklaring

Voor onze zakelijke activiteiten beschikt het bedrijf over voldoende middelen om de meest praktische en efficiënte werkwijzen aan te wenden, zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Het is ons beleid om aan alle huidige milieuwetten en -regelingen te voldoen en waar mogelijk deze eisen te overtreffen door op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen.

Wij richten ons op: 

  • De continue verbetering van onze milieuzorg door het progressief implementeren van het internationale EMS, Environmental Management System (Milieubeheersysteem) ISO 14001. Wij zorgen ervoor dat het systeem op alle niveaus binnen het bedrijf wordt gecommuniceerd, geïmplementeerd en onderhouden en stimuleren waar nodig de aanwending van EMS door onze leveranciers, aannemers en klanten.
  • De ontwikkeling van zinvolle milieuzorg en evaluatieprocedures. Prioriteiten op milieugebied worden op een permanente basis beoordeeld door de raad van bestuur en alle medewerkers.
  • De preventie van vervuiling door alle oogst-, productie- en aanverwante processen te controleren en waar mogelijk de best beschikbare technologieën toe te passen.
  • De milieu-effectbeoordeling van nieuwe ontwikkelingsvoorstellen en belangrijke proceswijzigingen, zodat vervuiling wordt voorkomen en de doelstellingen van het milieubeleid worden nageleefd.
  • Garanderen dat al het gebruikte hout wordt verkregen uit duurzame bronnen en dat duurzaamheid op internationaal aanvaarde manier kan worden gecontroleerd.
  • Garanderen dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt en waar mogelijk wordt aangepast om milieuverbeteringen te realiseren.
  • Afvalminimalisatie en recycling van materialen, waar mogelijk.
  • Aan alle werknemers de juiste permanente trainingen geven, zodat op een deskundig niveau wordt omgegaan met individuele en bedrijfsverantwoordelijkheden met betrekking tot het milieu en er kan worden gereageerd op zorgen of suggesties of verbetering.
  • Het beschikbaar stellen van accurate milieu-informatie en -adviezen aan onze leveranciers, opdrachtgevers en klanten en de verschillende hout-gerelateerde organisaties waar we lid van zijn of aan deelnemen. Wij streven er vooral naar te garanderen dat de leveranciers van houtproducten nauwkeurige en gedetailleerde beoordelingen kunnen maken ten aanzien van de milieuzorg in vergelijking met de concurrerende producten, zoals het gebruikmaken van de levenscyclusanalyse.
  • Garanderen dat ons milieubeleid en onze milieudoelstellingen op verzoek beschikbaar zijn voor het publiek en dat vragen om aanvullende milieu-informatie of -advies op voorkomende en efficiënte wijze worden behandeld.

© James Jones & Sons Ltd 2018, Site designed by DB Studio