GB FR NL
header image

Nieuws

PEFC

De PEFC-raad (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een in 1999 opgerichte onafhankelijke, non-gouvernementele non-profitorganisatie die duurzaam bosbeheer stimuleert via onafhankelijke certificering door derden. De PEFC biedt een garantie voor de kopers van hout- en papierproducten dat zij het duurzaam beheer van bossen stimuleren.

PEFC is een wereldwijde paraplu-organisatie voor de beoordeling en wederzijdse erkenning van nationale boscertificeringsprogramma’s die zijn ontwikkeld in een proces met meerdere belanghebbenden. Deze nationale programma’s zijn gegrondvest op intergouvernementele processen voor de stimulering van duurzaam bosbeheer, een serie van permanente mechanismen die wordt ondersteund door 149 overheden en een bereik heeft van 85% van ’s werelds bosareaal.

Download het JJI-Joist PEFC-certificaat en JJI-Joist PEFS-programma.   

Bezoek de PEFC website

© James Jones & Sons Ltd 2018, Site designed by DB Studio