GB FR NL
header image

Nieuws

Bosbouwcommissie

JJI-Joists werden veel gebruikt tijdens dit project, zoals opgegeven door de architect, terwijl het gedetailleerde ontwerp door de projectingenieur werd voltooid. Voor de ontwerpopdracht is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van lokale materialen.

De lengte van het gebouw leende zich voor het gebruik van 12 meter JJI-Joists in vloer- en dakconstructies, waardoor de installatietijd aanzienlijk kon worden verkort.

Dit was een van de meest complexe JJI-ontwerpprojecten die de houtframefabrikanten, die ook JJI-Joinst distributeurs zijn, hebben geleverd, maar dankzij het teamwerk tussen hen, de aannemer en de architect, resulteerde het in een zeer soepel verlopende en probleemloze installatie.

Voor de begane is er net als voor de nokgordingen 1700 meter JJI-195D gebruikt, terwijl voor de buitenmuren 2000 meter van hetzelfde product is gebruikt. Voor de eerste vloerligger is echter 750 meter JJI-300B gebruikt.

Opdrachtgever : Forestry Commission
De Site : Smithton
Aannemer : MM Miller
Architect : HRI
Ingenieur : Fairhurst & Partners
Levering van gefabriceerd hout
: Roof Truss Company
Download PDF : link (216 KB)

© James Jones & Sons Ltd 2018, Site designed by DB Studio