GB FR NL
header image

Nieuws

Bouwgoedkeuringen

De JJI-Joist is, na uitgebreide onderzoeken en tests, onderscheiden met het certificaat van BM TRADA Certification.

In 2010 behaalde JJJ-Joists de BM TRADA ETA – 10/0335

Kwaliteitscontrole en kwaliteitsgarantie

Voor elk gefabriceerd product wordt het succes bepaald door kwaliteit. Daarom houdt de Timbers Systems Division van James Jones & Sons Limited zich aan een streng kwaliteitsgarantieprogramma, zodat wij onze doelen kunnen halen om een consistent en uniform product van uitzonderlijke hoge kwaliteit te fabriceren.

JJI-Joists worden gefabriceerd volgens een kwaliteitsgarantieplan dat voldoet aan BS EN ISO 9001:2008 en CE-markering 1224-CPD-0205.

Het BS EN ISO 9001:2008 plan wordt gecontroleerd door BM TRADA Certification die routine-inspecties uitvoert.

Over Trada

De Timber Research and Development Association (TRADA) - is een internationaal erkend 'centre of excellence' voor de specificatie en het gebruik van hout en houtproducten.

TRADA is een stichting en een non-profit ledenorganisatie. De oorsprong van TRADA gaat bijna 70 jaar terug en de naam is synoniem met onafhankelijkheid en autoriteit. Haar positie in de industrie is uniek door het diverse ledenbestand dat bedrijven en individuen wereldwijd en uit de hele houtbevoorradingsketen, van producenten, handelaren en fabrikanten tot architecten, ingenieurs en eindgebruikers, omvat.

Het doel van TRADA is de leden hoogwaardige informatie te leveren over hout en houtproducten om zo de voordelen die hout kan bieden, te maximaliseren.

TRADA probeert dit doel te bereiken door actieve en permanente informatie- en onderzoeksprogramma’s. Informatie wordt gegeven via hun website, een uitgebreide verzameling gedrukte informatiebladen en hun trainingen.

Bezoek de website van TRADA.

© James Jones & Sons Ltd 2018, Site designed by DB Studio